Sverige - Sista leveransdag innan jul: 20 december kl: 12.00 
Resterande länder - Sista leveransdag innan jul: 17 december kl:12.0