INTEGRITETSPOLICY

Organista Official AB, org.nr 559155-1774 (Hädan efter”Organista, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) behandlar dina personuppgifter när du besöker och använder de tjänster som finns på organista.com. Vi strävar efter transparens i vår hantering av besökares och kunders personuppgifter och har därför antagit denna integritetspolicy. Nedan hittar du information om vilka typer av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem till samt hur vi eventuellt delar med oss av uppgifterna. Organista är personuppgiftsansvarig vid all behandling av dina personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi samlar in personuppgifter när du (i) köper packkuber, packpåsar, samt andra varor, (ii) registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden, (iii) begär support samt (iv) använder vår webbplats. Till sådana personuppgifter räknas namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, betalningsuppgifter, IP-adress, webbplatsanvändning samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSPERIOD

Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för de ändamål, och på de rättsliga grunder som anges nedan. Vi använder inte dina personuppgifter för något ändamål som inte är förenligt med ändamålen nedan. Vidare använder vi enbart dina personuppgifter under den period som anges under ”Lagringsperiod”; efter denna period tas dina personuppgifter bort.


KÖP

Ändamålet med behandlingen: När du köper packkuber, packpåsar eller andra varor behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig (se användningsvillkoren).
Kategorier av personuppgifter
: Identitet (för- och efternamn), leverans/faktureringsadress, telefonnummer, e-mailadress, orderinformation, betalningsdetaljer, betalningshistorik, kreditkortsuppgifter och referensnummer till betalningen.
Rättslig grund för behandlingen
: Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. användningsvillkoren).
Lagringsperiod
: Vi behandlar dina personuppgifter under giltighetstiden för vårt avtal (inklusive den treåriga garantiperioden), och tar därefter bort dina personuppgifter. Lagringsperioden gäller även köp som inte har kunnat genomföras på grund av för lite pengar på ditt konto. För vår lagstadgade skyldighet att spara uppgifter för bokföringsändamål kommer vi spara dina personuppgifter i 7 år.


PRESENTKORT

Om du köper ett presentkort behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med vad som är beskrivet under ”köp” ovan. Om du mottar ett presentkort (eller annan produkt) som är köpt av någon annan, behandlar vi dina personuppgifter som beskrivet nedan.
Ändamålet med behandlingen
: När du mottar ett presentkort behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot den som köpt presentkortet och för att möjliggöra att du kan använda ditt presentkort för att köpa våra produkter.
Kategorier av personuppgifter
: E-mailadress (endast för elektroniska presentkort), leveransadress och telefonnummer (endast för fysiska presentkort), för- och efternamn (valbart för den som köper presentkortet) och personlig hälsning (valbart för den som köper presentkortet).
Rättslig grund för behandlingen
: Behandlingen är nödvändig för (i) vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med köparen och (ii) vårt och ditt berättigade intresse att möjliggöra att du kan göra köp med ditt presentkort.
Lagringsperiod
: Vi behandlar dina personuppgifter under giltighetstiden för presentkortet och kommer därefter radera dina personuppgifter. Giltighetstiden för presentkort varierar, du kan hitta information om giltighetstiden för ditt presentkort på presentkortet.

DIREKTMARKNADSFÖRING

Ändamålet med behandlingen: När du registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden (direktmarknadsföring) behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar. Vår direktmarknadsföring bygger på profilering, vilket innebär att vi anpassar den information som du tar emot från oss baserat på vissa faktorer. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en profil: ditt kön, din position, dina tidigare köp, ditt beteende på vår webbplats och/eller ditt tidigare beteende när du har erhållit direktmarknadsföring direkt från oss.
Kategorier av personuppgifter
: De personuppgifter som är insamlade i samband med ett köp (se ”köp” ovan), e-mailadress, plats eller Organistas hemsida som du använder för att anmäla dig för marknadskommunikation, kommunikation skickat till dig, orderhistorik, de e-mails du har klickat på och dina interaktioner med vår hemsida om du har följt en länk i några e-mail som har skickats till dig.
Rättslig grund för behandlingen
: Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer.
Lagringsperiod
: Om du tackar nej till eller avslutar prenumerationen på vår marknadsföring (inklusive profilering) kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det här ändamålet. Vi tar även bort dina personuppgifter om det inte finns någon annan rättslig grund för att behålla dina uppgifter (exempelvis ett giltigt köpeavtal). Vi kommer också radera dina personuppgifter om du inte aktivt interagerat med några av våra direktmarknadsföringskommunikationer på trettio (30) månader.

TÄVLINGAR OCH EVENTS

Ändamålet med behandlingen: Om du medverkar i en tävling, ett lotteri eller ett event som är organiserat av oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig (i) före eller efter medverkan i tävlingen, lotteriet eller eventet (ii) för att kunna identifiera eller kontrollera ålder, eller (iii) utse en vinnare och distribuera förmånen eller priset i fråga.
Kategorier av personuppgifter: Beroende av vilken typ av tävling, lotteri eller event som du medverkar i kan vi komma att samla in ditt namn, e-mailadress, plats och födelsedatum, såväl som leveransadress för syftet att leverera den aktuella förmånen eller priset. Mer detaljer om exakt vilka uppgifter vi samlar in kommer utfärdas i samband med varje sådan tävling, lotteri eller event.
Rättslig grund för behandling
: Personuppgifterna behövs för vårt berättigade intresse att administrera ditt deltagande i samband med tävlingar, lotterier eller events.
Lagringsperiod
: Vi sparar dina personuppgifter endast under tävlingen, lotteriet eller eventet (samt för en eventuell utvärdering av den/det).


SUPPORT

Ändamålet med behandlingen: När du begär support via vår livechatt eller våra andra supportkanaler behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med det aktuella ärendet.
Kategorier av personuppgifter
: Ditt namn, e-mailadress och andra kontaktuppgifter, beställningsuppgifter, belopp av köp, köphistorik, plats för köpet, faktura, betalningsmetod, vår korrespondens med dig, teknisk information om enheter och operativsystem som används. På ditt initiativ kan vi också komma att behandla personuppgifter såsom ID, bankkontouppgifter, arbetsplats, telefonnummer, hälsouppgifter (såsom allergiska reaktioner eller andra uppgifter som du förser oss med), bilder bilagda av dig eller social status, om du nämner det i vår dialog.
Rättslig grund för behandlingen
: Om vi utför denna service på grund av vårt avtal med dig anser vi behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att uppfylla avtalet med dig. I andra fall anser vi behandlingen av dina personuppgifter i ovanstående sammanhang vara baserat på vårt berättigade intresse att förse dig med den bästa möjliga kundservice.
Lagringsperiod: Vi tar bort dina uppgifter inom tre år efter det att det relevanta ärendet har fått en slutgiltig lösning, förutom känslig information (så som ID, bankkontouppgifter, hälsouppgifter (så som allergiska reaktioner eller andra hälsouppgifter som du förser oss med), bilder bilagda av dig, social status, om du nämner det i vår dialog) som raderas omedelbart efter ditt ärende avslutats.


UNDERSÖKNINGAR AV KUNDUPPLEVELSE

Ändamålet med behandlingen: Om du har gjort ett köp från oss är vi intresserade av att höra om din upplevelse av vår hemsida, produkten, vår service och andra upplevelser du haft när du interagerat med oss. Av denna anledning kan du mottaga ett email från oss där du erbjuds att besvara några frågor och ge oss feedback. Du kan också välja om du vill att vi ska kontakta dig, baserat på den feedback du gett oss. Att delta i undersökningen är frivilligt.
Kategorier av personuppgifter
: e-mailadress, ordernummer, vilka produkter som köpts, kön (frivilligt) och ålder (frivilligt).
Rättslig grund för behandlingen
: Undersökningarna är en del av vårt arbete med kundtjänst och att försäkra att våra kunder haft den bästa upplevelsen och för denna anledning anser vi att vi har ett legitimt intresse av behandlingen av dina personuppgifter. Om vi erbjuder ytterligare service baserat på din feedback om köpta produkter kommer det baseras på vårt köpeavtal med dig.
Lagringsperiod
: Vi tar bort dina personuppgifter inom tolv (12) månader efter du har deltagit i undersökningen, om det inte finns någon annan laglig grund för att behålla personuppgifterna (som exempelvis ett giltigt köpeavtal eller pågående kundtjänstärende, vänligen se information under ”Support” ovan). Du kan välja att avskriva dig från våra kundundersökningsinbjudningar via en länk i inbjudningsmailet eller genom att kontakta info@organista.se


WEBBPLATSANVÄNDNING

Ändamålet med behandlingen: När du använder vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att förbättra vår webbplats samt för marknadsföringsändamål.
Kategorier av personuppgifter
: IP-adress, användargenererad information från våra cookies (t.ex. klick, visade sidor, besökta sidor, spenderat tid, produkter visade och klickade på, beställningar, medelvärdet av beställningar).
Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen baseras på samtycket du ger oss när du accepterar våra prestanda-cookies and riktade cookies (se ”Cookies” nedan). Vad gäller strikt nödvändiga cookies, är vår behandling nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna ge dig en fungerande hemsida när du besöker och använder tjänsterna på organista.com. Se mer information under ”Cookies”.
Lagringsperiod
: Lagringsuppgifterna för våra olika cookies hittar du i våra Cookieinställningar.

FÖRHINDRA BEDRÄGERIER

Ändamålet med behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att utföra riskanalyser, förhindra bedrägerier och hantera risker.
Kategorier av personuppgifter: Identitet (för- och efternamn), leverans/faktureringsadress, telefonnummer, e-mailadress, orderhistorik, betalningshistorik, köp-och användargenererad information (klick och användarhistorik), information om hur våra digitala tjänster används.
Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att förhindra bedrägerier och hantera risker.
Lagringsperiod: Vi tar bort alla personuppgifter som använts för det här ändamålet med sex månaders intervall, såvida det inte finns något annat berättigat intresse av att behålla dina uppgifter. Vid köp som har avbrutits i syfte att förhindra bedrägerier kommer vi att ta bort dina personuppgifter två år efter att köpet inte kunde genomföras.

DATA-ANALYSER

Ändamålet med behandlingen: Vi analyserar dina personuppgifter i syfte att sammanställa aggregerade spårningsuppgifter (däribland analyser av besökarnas användning av våra webbplatser genom att spåra information om exempelvis sidvisningar, trafikflöden, söktermer och klickningar) i syfte att kontinuerligt kunna erbjuda en mer användarvänlig upplevelse.
Kategorier av personuppgifter:
IP-adress, användargenererad information från cookies (exempelvis klick, visade sidor, besökta sidor, tid spenderat, produkter visade och klickade på, beställningar, medelvärdet av beställningar), geografisk plats (endast land), korrespondens och återkoppling gällande våra produkter och tjänster, teknisk information (exempelvis språk, IP-adress, enhetstyp, webbplatsinställning, tidszon, operativsystem, plattformsinformation om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt våra tjänster, svarotid, sidfel, hur du får tillgång och hur du lämnar hemsidan etc.
Rättslig grund för behandlingen
: Behandlingen baseras på det samtycke du ger oss när du accepterar våra prestanda-cookies (se ”Cookies” nedan). Se mer information under ”Cookies”.
Lagringsperiod
: Lagringsperioden för våra prestanda-cookies kan du hitta i våra Cookieinställningar .

RIKTADE MEDDELANDEN PÅ TREDJEPARTS- PLATTFORMAR

Ändamålet med behandlingen: Vi använder tredjeparts marknadsföringsplattformar, så som Facebook, Google, YouTube, Instagram etc. för att skicka meddelanden riktade till dig, baserat på ditt uppförande och webbplatsanvändningsmönster, på specifika tider och platser på dessa plattformar, för att öka effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer. Dina personuppgifter delas med de tredjeparts marknadsföringsplattformar och de kommer försöka matcha din profil i deras databas för att utreda den optimala tiden och platsen (den sida du använder) for att visa dig marknadsföring från Organista. Vi behöver också analysera nödvändig information för att förstå effekten av vår marknadsföring. Om du inte godkänner att spårar din information för detta syfte kan du ändå se marknadsföring från Organista på andra hemsidor slumpmässigt.
Kategorier av personuppgifter: IP-adress, användargenererad information från Cookies (exempelvis klick, visade sidor, besökta sidor, tid spenderad, produkter som visats och klickats på, beställningar, medelvärdet av beställningar), geografisk plats (endast land).
Rättslig grund för behandlingen
: Behandlingen baserar på samtycket som du ger oss om du accepterat våra riktade cookies (se ”Cookies” nedan).
Lagringsperiod
: Lagringsperioden för våra riktade cookies finns i våra Cookieinställningar .


VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Endast de personer som behöver behandla personuppgifterna för de syften som nämns ovan har åtkomst till dina personuppgifter. Vi kan vidare behöva tillåta att våra leverantörer får åtkomst till dina personuppgifter när de utför tjänster på uppdrag av oss, främst när de tillhandahåller support och underhåll av IT-system, lagringstjänster samt marknadsföring. All överföring av data utanför EU/EES sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Våra internationella överföringar av personuppgifter (däribland överföringar till våra koncernföretag och leverantörer utanför EU/EES) bygger på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Standardavtalsklausulerna finns här.

Vi delar också dina personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga. Sådana personuppgiftsansvariga kan vara myndigheter (polisen, skattemyndigheten eller andra myndigheter), om vi är skyldiga att dela uppgifterna enligt lag eller vid misstanke om brott, och fraktföretag för att de ska kunna hantera och leverera din order. När personuppgifter delas med andra personuppgiftsansvariga så är de ansvariga för behandlingen av personuppgifter, och vi hänvisar till dem för frågor eller mer information om hur de hanterar personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter enligt tillämplig lagstiftning:

  • Rätt till tillgång: du kan när som helst begära tillgång till dina personuppgifter. På begäran förser vi dig med en kopia av dina personuppgifter i ett allmänt använt elektroniskt format.
  • Rätt till rättelse: du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
  • Rätt till radering (”rätt att bli glömd”): under vissa omständigheter (däribland behandling på grundval av ditt samtycke) kan du begära att vi tar bort dina personuppgifter. Vänligen notera dock att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.
  • Rätt att göra invändningar: till vissa behandlingsaktiviteter som utförs av oss och som har samband med dina personuppgifter, exempelvis vår behandling av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse. Rätten att invända gäller även för behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
  • Rätt till begränsning av behandling: du kan under vissa omständigheter begära av oss att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.
  • Rätt till dataportabilitet: du har rätt att erhålla dina personuppgifter (eller att få dina personuppgifter direkt överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Slutligen har du även rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, vilket för närvarande är Integritetsskyddsmyndigheten.


COOKIES

Som en del av vår strävan efter att tillhandahålla personligt anpassade tjänster på vår webbplats använder vi cookies för att lagra och emellanåt spåra uppgifter om dig. En cookie är en liten datafil som skickas till din webbläsare från en webbserver och sparas på din hårddisk, och som gör det enklare att få åtkomst till samma sida nästa gång man besöker den. En cookie skickas exempelvis när du registrerar dig för hämtning av produkter eller information på vår webbplats. Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas i cookies kan du konfigurera webbläsaren så att den meddelar dig när en cookie tas emot. På det här sättet kan du bestämma varje gång om du vill godkänna användningen av cookies eller ej. Emellertid kan det vara nödvändigt att använda cookies för att tillhandahålla vissa funktioner, och om du väljer att neka cookies kan funktionerna på webbplatsen bli begränsade. Din webbläsare bör innehålla exakta anvisningar som förklarar hur du styr godkännandet av cookies.

DATASÄKERHET

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och som skydd mot åtkomst av obehöriga personer. Lämpliga säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit omfattar införandet av säkra privata anslutningar, spårbarhet, katastrofåterställning och åtkomstbegränsningar. Vi ser regelbundet över våra säkerhetsprinciper och rutiner i syfte att säkerställa att våra system hålls skyddade och säkra.


KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies, eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt tillämplig integritetslagstiftning är du välkommen att kontakta oss: info@organista.se

ÄNDRINGAR I WEBBPLATSENS INTEGRITETSPOLICY

Om vi förändrar det sätt på vilket vi hanterar dina personuppgifter eller använder cookies kommer vi omgående att uppdatera webbplatsens integritetspolicy och publicera det uppdaterade meddelandet på webbplatsen.

Organista Official AB
Humlegårdsgatan 5
114 46 Stockholm
Sweden
+46730574575

Senast uppdaterat: 2021-10-28