Alla Organista-produkter tillverkas av vårt härliga team i Shenzhen i Kina.

Våra tygprodukter tillverkas i en fabrik som är certifierad enligt Workplace Conditions Assessment. Kriterierna för detta utmärkelsepris baseras på en utvärdering som omfattar följande områden:

  • Arbetskraft

  • Löner och timmar

  • Hälsa och säkerhet

  • Ledningssystem

  • Miljö

För fler frågor om vår produktion, vänligen kontakta; info@organista.se